شنبه 30 شهریور 1398

بازدید مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از یک مرکز نگهداری سالمندان

ایجاد : ‎1398/03/11 14:14 بازدید: 74
دولت و ملت همدلی و همزبانی