شنبه 30 شهریور 1398

معرفی مدیرکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:18 ویرایش : ‎1397/07/26 11:10 بازدید: 5904

18 سال سابقه خدمت  ودارای یک فرزند

 

سوابق تحصیلی و علمی :

- دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس MBA  باگرایش استراتژیک.

- مدرس دانشگاه  ( آزاداسلامی - پیام نور - جهاددانشگاهی ) .

سوابق اجرایی :

-        وزارت کشور،استانداری گیلان،  مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان .

-        وزارت کشور،استانداری گیلان، دستیار استاندارگیلان در حقوق شهروندی.

-        وزارت کشور،استانداری گیلان، مشاور معاون سیاسی وامنیتی استانداری گیلان .

-        وزارت کشور،استانداری گیلان ، معاون برنامه ریزی وعمرانی فرماندار رشت .

-        وزارت کشور، استانداری گیلان،  بخشدارمرکزی شهرستان رشت .

-        دبیرخانه مناطق آزادکشور، دستیارو مشاورمدیرعامل منطقه ازادانزلی .

-        سازمان بنیادشهید و امورایثارگران کشور، نماینده گیلان درمجلس ایثارگران کشور.

-        وزارت ورزش وجوانان، مدیر تیم ملی جت اسکی بانوان کشور.

-        استانداری گیلان، مشاور استاندار در شورای مشورتی ایثارگران.

-        سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،کارشناس امورتولیدی وبرنامه ریزی وبودجه .

-        سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،دبیرکمیته برنامه ریزی شهرستان.

-        استانداری گیلان، مشاور تیم نظارت برطرحهای اشتغالزا و زودبازده .

-        استانداری گیلان، مسئول کمیته استقبال واسکان سرمایه گذاری داخلی وخارجی .

-        وزارت کشور، ریس هیات بازرسی انتخابات شهرستان رشت (انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهروروستا وانخابات مجلس شورای اسلامی)

-        شهرداری رشت، عضو کمیسیون ماده 38.

-        سازمان جهادکشاورزی گیلان ، عضو کمیسیون ماده 7  .

-         بنیادمسکن استان گیلان، عضو کمیسیون تغییر کاربری وتهیه طرح هادی روستایی  .

-        شورای اسلامی کلانشهر رشت، مشاور کمسیون حمل و نقل و ترافیک.

-        فرمانداری رشت، دبیرشورای حل اختلاف شهرستان رشت .

-        مرکزآمارایران، معاون فنی واجرایی سرشماری عمومی نفوس ومسکن .

-        بهزیستی گیلان، عضو شورای توانبخشی مبتنی برجامعه (CBR)

-        آموزش وپرورش استان،عضوشورای پشتیبانی سوادآموزی ماده9

-        سازمان بنیاد شهیدوامورایثارگران گیلان، مشاوراستراتژیک کمیسیون مواردخاص،آموزش واشتغال.

-        استانداری گیلان ، کارشناس مسائل اقتصادی وشورای عالی ایرانیان مقیم خارج ازکشور .

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
دولت و ملت همدلی و همزبانی