شنبه 30 شهریور 1398

عضویت در کارگروه‌ها - کمیته‌ها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/29 22:46 ویرایش : ‎1397/07/22 11:52 بازدید: 811

 

ردیف

شورا- کارگروه- کمیته - ستاد

1

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

2

کمیته ساماندهی اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه ( حاشیه نشینی)

3

ستاد ساماندهی امور جوانان

4

شورای سالمندان

5

کارگروه ارتقاء امنیت اجتماعی

6

کمیته پیشگیری از مضرات ناشی از مصرف قلیان و سیگار

7

کمیته فرهنگ ترافیک

8

هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد

9

کارگروه مدیریت بحران

10

کمیته توسعه مشارکتهای مردم نهاد در حوزه مواد مخدر

11

کارگروه عفاف و حجاب

12

کارگروه صیانت از حقوق شهروندی

13

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

14

کمیته ساماندهی امور متکدیان

15

کمیته حمایت از بیماران خاص

16

شورای سلامت استان

17

کمیته نشاط اجتماعی

18

کمیته مبارزه با مشروبات الکی

19

ستاد مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی

20

کمیته پیگیری امور مساجد

21

امور مناسبتهای فرهنگی و ملی

22

ستاد بزرگداشت ارتحال امام (ره)

23

کمیته ازدواج آسان

24

کمیته ایدز

25

کمیته نظارت بر محصولات فرهنگی

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
دولت و ملت همدلی و همزبانی