شنبه 30 شهریور 1398

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان به ضرورت ارائه برنامه های اوقات فراغت متناسب با نیاز نوجوان و جوانان تاکید کرد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/02 12:31 بازدید: 177

در این نشست مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اهمیت سلامت اجتماعی و توجه به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و تاثیر آن در نشاط اجتماعی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان برنامه های عمومی اوقات فراغت را با در نظر گرفتن برنامه های خلاقانه جدید، ابتکاری و نوآورانه به تفکیک هر شهرستان به فرمانداران محترم اعلام نمایند.
منا ابروفراخ تصریح کرد: برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی استان متناسب با ارائه برنامه های جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و پراکنش آسیب ها در شهرستانها صورت پذیرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر ضرورت اجرای جشنواره های بومی، محلی و ورزشی در سطح استان و لزوم اطلاع رسانی گسترده در خصوص فعالیتها و برنامه های اوقات فراغت از سوی صدا و سیما تاکید کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی