شنبه 30 شهریور 1398

برنامه ریزی در حوزه اوقات فراغت دانش آموزی و دانشجویی با محوریت نشاط اجتماعی در استان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/13 09:56 بازدید: 203

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تصریح کرد: اوقات فراغت فرصتی مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی و توجه به ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی و ارزش های ملی است. برنامه ریزی که متناسب با خواسته ها و الویتهای مورد نیاز افراد جامعه برای گذراندن هدفمند فرصتها صورت پذیرد می تواند با شناختن مطالبات و بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل های موجود و اغنای بیشتر برنامه ها اثرگذاری هدفمند داشته باشد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان ضمن اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و ضرورت ایجاد هماهنگی در خصوص برنامه های مربوط به اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان در حوزه های دانش آموزی، دانشجویی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی بر اساس سند نشاط اجتماعی استان و همچنین مصوبات کارگروه اجتماعی و فرهنگی تعامل و همکاری لازم را با دستگاههای متولی اوقات فراغت معمول و تمهیدات لازم را برای تمرکز در احصاء و اجرای برنامه ها بعمل آورند.
منا ابرو فراخ، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان، با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات ستاد اوقات فراغت استانی و شهرستانی تاکید و افزود: دستگاههای متولی نسبت به اجرای برنامه های عملیاتی در حوزه اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان به ویژه در زمینه ارتقاء و بهره وری کلاسها و اردوهای علمی، شناسایی استعدادها و توانایی های برتر دانش آموزی و دانشجویی، برگزاری کلاس های تقویتی، اجرای مسابقات ورزشی در محلات به ویژه محلات حاشیه نشین و بافتهای فرسوده شهری و روستاهای استان، برنامه های ویژه ایجاد محله شاد با مشارکت مردم در محلات ویژه خانواده ها و برنامه های مختلف در حوزه ارتقاء نشاط روحی و معنوی را پیش بینی نمایند.
خانم ابروفراخ یادآورشد: توجه به مناطق ویژه اجتماعی در استان، به خصوص مناطق حاشیه نشین و فعال سازی پایگاه اوقات فراغت در این مناطق، زمینه را برای مشارکت و همراهی هر چه بیشتر آحاد اجتماعی و به ویژه جوانان و نوجوانان با همکاری دستگاه های اجرایی تاکید نمودند که امید است با همراهی و همدلی ایجاد شده، بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی اجتماعی و نشاط و امید، به ویژه در میان جوانان و نوجوانان فراهم آید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی