شنبه 4 خرداد 1398

خانم ابروفراخ دستیار استاندار گیلان در امور حقوق شهروندی در جلسه کارگروه حقوق شهروندی استان به ضرورت آموزش همگانی حقوق و تکالیف شهروندی و اطلاع رسانی عمومی با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد وگروههای مرجع تاکید کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/11/08 10:52 بازدید: 82

خانم منا ابروفراخ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان به ضرورت آموزش همگانی حقوق و تکالیف شهروندی و اطلاع رسانی عمومی با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، صدا و سیما،اساتید دانشگاهی فعال در این حوزه، گروههای مرجع، نخبگان، ائمه جماعات و رابطین ستاد صیانت از حقوق شهروندی تاکید و افزود:با برنامه ریزی و آموزش مصادیق حقوق شهروندی به صورت ملموس و قابل درک برای عموم مردم که ریشه در قانون اساسی دارد باید از خودمان شروع کنیم تا شهروندانی پویا و مسئولیت پذیر باشیم.

خانم ابروفراخ دستیار استاندار گیلان در امور حقوق شهروندی  با تاکید بر اینکه  پیگیری و نظارت بر دستگاههای اجرایی استان که در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پستهای مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری بعنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند در دستور کار قرار خواهد گرفت  افزودند:  استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه های مرجع اجتماعی بمنظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی موثر و اثرگذار است که بایستی تلاش نماییم با مشارکت همگانی در خصوص فرهنگ سازی اقدام نماییم .

ایشان با اشاره به اینکه پیگیری استفاده از ظرفیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و فعال کردن هیات های رسیدگی کننده در زمینه رعایت مفاد تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و برخورد قانونی با متخلفین در زمینه نقض حقوق شهروندی از جمله برنامه های این کارگروه خواهد بود.

پیوست ها
دولت و ملت همدلی و همزبانی