چهارشنبه 29 خرداد 1398

جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان برگزار شد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/16 08:57 بازدید: 87

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان:  با اشاره به ضرورت توجه به آسیب های اجتماعی در جامعه، کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان را جایگاهی برای همسویی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه های مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی و محوری برای همفزایی دستگاه های اجرایی در کاهش هر چه بیشتر آسیب ها قلمداد نمودند.

خانم ابروفراخ تصریح کرد: با تأکید بر پیگیری مقام معظم رهبری در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در میان اقشار مختلف اجتماعی، طرح نماد را یک طرح بنیادی در زمینه تقلیل آسیب ها در حوزه دانش آموزی با رویکردی مداخله ای و رشد مدار دانستند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، با اشاره به نقاط قوت و ضعف اجرای طرح نماد در استان، آنرا طرحی برای شناخت آسیب های مختلف در حوزه دانش آموزی دانستند که می توان با غربالگری درست و به موقع، نقش عمده ای در پیشگیری از بسیاری از آسیب های در سطوح مختلف سنی جوانان و نوجوانان در استان ایفاء نماید و با اجرای درست آن به پراکندگی آماری آسیب ها و در نهایت نقشه خطر پذیری در نقاط مختلف استان و شهرستان دست یافت و بر اساس آن به سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص کاهش آسیب ها پرداخت.

در ادامه ایشان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج آسان بر وجوه مختلف فرهنگی در تسهیل ازدواج جوانان و نقش و وظایف دستگاه های فرهنگی در استان پرداختند و در همین راستا با تأکید بر تغییر و تحولات مختلفی که در عرصه اجتماعی و نظام ارزشی خانوادها ایجاد شده، توجه به سبک زندگی و نقش آن در امر افزایش ازدواج و کاهش طلاق را بسیار با اهمیت قلمداد نمودند و نقش دستگاه های فرهنگی را در شکل دهی به نوعی از سبک زندگی مبتنی بر اصول سنتی ایرانی و اسلامی بسیار پر رنگ دانستند.

خانم ابروفراخ تاکید کرد : دستگاه های فرهنگی باید با بهره گیری از منابع درون سازمانی و برون سازمانی، زمینه را برای تحقق اهداف مختلف با حداکثر استفاده ازمنابع موجود رقم زنند و تمهیدات لازم را برای تسهیل هر چه بیشتر ازدواج در میان جوانان فراهم سازنند.  

دولت و ملت همدلی و همزبانی