جمعه 2 فروردین 1398

آموزش و ارتقای سوادرسانه ای از ضرورتهای افزایش آگاهی اجتماعی است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/08 08:42 بازدید: 68

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در جلسه آموزشی سواد رسانه ای که در استانداری گیلان برگزار شد تصریح کرد: آموزش سواد رسانه ای به عنوان ابزاری برای حمایت شهروندان در برابر پیامدهای فضای مجازی است چارچوبی را جهت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و خلق پیام ها به اشکال مختلف فراهم می نماید. سواد رسانه ای رویکردی آموزشی در قرن بیست و یکم محسوب می گردد. چرا که سواد رسانه ای درکی را از نقش رسانه در اجتماع شکل می دهد و کسب مهارت های ضروری تحقیق و بیان عقاید شخصی را برای شهروندان در عصر جهانی شدن ضروری می داند سواد رسانه ای به  افراد جامعه کمک می کند تا ساختار دانشی قویتر درباره رسانه ها به دست آورند، ما را در تشخیص لایه های متعدد پیام های رسانه ای یاری داده و در تمیز مرز بین جهان واقعی و جهان تخیلی و حتی ابرواقعیتها توانا می سازد. وقتی از سطح بالایی از سواد رسانه ای برخوردار باشیم، در واقع نقشه روشنی در دست داریم که کمک می کند هوشیارانه کنترل زندگی خود را به دست گیریم.

خانم ابروفراخ یادآور شد: رسانه یکی از ابزارها و ظرفیت های مهم و موثر در افزایش آگاهی اجتماعی می باشد و شورای اجتماعی کشور، توجه به ارتقای سواد رسانه ای را بعنوان سیاستی راهبردی در دستور کار خود قرار داده و بمنظور توانمند سازی آحاد جامعه بخصوص خانواده ها در مقابل تهدیدها و خطرات جانبی فناوری های جدید ارتباطی و فضای مجازی؛ نرم افزاری تحت عنوان " مجازیار" را توسط گروهی از متخصصین رسانه ای طراحی و تولید نموده است که پیشنهاد می شود خانواده ها و کارکنان دستگاههای اجرایی از این ظرفیت بهره گیرند.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تاکید کرد: ارتقاء سطح سواد رسانه ای به خانواده ها در جهت خود کنترلی در برابر رسانه ها نیازمند آموزش مهارت های لازم به آنهاست. با توجه به خلا موجود در زمینه آموزش سواد رسانه ای به خانواده ها و صیانت از کانون خانواده ضرورت دارد تا به آموزش های جدی در این زمینه پرداخت. چرا که هرگونه بی توجهی در این زمینه می تواند تاوان سنگینی به دنبال داشته باشد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی