جمعه 2 فروردین 1398

کارگروه ویژه حقوق شهروندی با موضوع سالمندی برگزار شد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/03 12:11 بازدید: 65

جلسه کارگروه ویژه حقوق شهروندی با موضوع سالمندی به ریاست سرکارخانم منا ابرو فراخ مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در محل استانداری با حضور اساتید دانشگاه و بنیاد فرزانگان بعنوان فعالین حوزه سالمندان برگزار شد. 

خانم ابروفراخ  مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان ضمن بیان شاخصهای اجرائی صیانت از حقوق شهروندی و لزوم توجه به موضوعات مرتبط با سالمندان مواردی را در خصوص آگاهی بخشی به جامعه و فعال نمودن جامعه مدنی برای ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه به حقوق شهروندی سالمندان بیان نمود.

وی یادآور شد استان گیلان از نظر سالمندی از استانهای پیر کشور محسوب می شود. افراد سالمند بعنوان افراد باتجربه می توانند در کنار جوانان در عرصه های مختلف بعنوان سرمایه های اجتماعی موثر باشند و از طرفی نیازمند به تامین سلامت و رفاه از سوی متولیان امر و  دستگاههای اجرایی و حفظ احترام‌، شأن و حرمت از سوی افراد جامعه می باشند.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی افزود: فراهم ساختن تداوم حضور سالمند در جامعه،  تاکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تامین حداقل نیازهای اساسی سالمندان، تاکید بر حفظ حرمت و شان سالمند و فراهم ساختن امکان مشارکت مردم، انجمن ها و موسسات غیردولتی از مواردی است که باید در برنامه ریزی ها لحاظ گردد.

خانم ابروفراخ تاکید کرد توسعه و فعال سازی مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندان و طرح مراقبان سالمند می تواند در ارائه خدمات بیشتر به این قشر مفید باشد.

 

 

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی