شنبه 30 شهریور 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 11:33 ویرایش : ‎1397/07/28 12:15 بازدید: 2446

آدرس: گیلان - رشت - خیابان معلم- استانداری گیلان - طبقه چهارم - دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

تلفن :  33282432

پیش شماره استان گیلان 013 می باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
دولت و ملت همدلی و همزبانی